menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Indexering alimentatie 2023

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast, de zogenaamde indexering van alimentatie. De indexering van de kinder- en partneralimentatie is per 1 januari 2023 3,4%. Als alimentatiebetaler dient u dus de bedragen per 1 januari 2023 met 3,4% te verhogen. Met vriendelijke groet, Westpoint advocaten – […]

» lees meer

Continuing story: arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Sinds het richtingbepalende arrest van de hoge raad in 1997 inzake Groen/Schoevers blijft de vraag de gemoederen bezighouden of een rechtsverhouding een arbeidsovereenkomst is of een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht (ZZP’ers) in plaats van de arbeidsovereenkomst heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen mede door gebrekkige controle door de belastingdienst. Werknemers […]

» lees meer

Foto’s van werknemers gebruiken voor promotiedoeleinden: oppassen geblazen !

Regelmatig komt het voor dat een werkgever gebruik maakt van foto’s van een werknemer, bijvoorbeeld op een website. Indien de werknemer daarvoor toestemming gegeven heeft is daar op zich niets mis mee. De algemene verordening gegevensbescherming bepaalt dat er een wettelijke grondslag moet zijn voor het gebruik van persoonsgegevens (waar foto’s ook onder vallen). Toestemming […]

» lees meer

Werken na een langdurige periode van ziekte.

Al eerder verscheen op deze website een blog over een werknemer die na 104 weken ziekte ander werk gaat doen bij dezelfde werkgever en opnieuw ziek wordt (wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid). Deze blog gaat over de werknemer die stelt dat hij na een ziekteperiode de eigen arbeid weer meer dan 4 weken […]

» lees meer

De ontslagvergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 heeft een werknemer die door zijn werkgever ontslagen wordt (meestal) recht op een ontslagvergoeding (de transitievergoeding). Dat geldt ook voor de werknemer die na 2 jaar ziekte ontslagen wordt. Onder het oude recht was vaste rechtspraak dat een werknemer in beginsel […]

» lees meer

Het recht op omgang van grootouders met kleinkinderen (nieuw wetsvoorstel)

Als ouders uit elkaar gaan verandert er in de regel een hoop. Niet alleen voor de scheidende ouders zelf, maar vooral ook voor hun (minderjarige) kinderen. Wat vaak vergeten wordt, is dat ook de opa’s en oma’s van deze kinderen vaak veel last hebben van zo’n scheiding. Vaak mogen zij tijdens de relatie te pas […]

» lees meer

WHOA of Faillissement?

De economische vooruitzichten zijn volgens velen somber. De oorlog in de Oekraïne maar ook Covid zijn daarbij van negatieve invloed. Voor ondernemingen geldt dit in het bijzonder. Zakelijk bezien dienen ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van steunmaatregelen in verband met Covid, de ontvangen gelden in de nabije toekomst terug te betalen. Daarbij kan worden gedacht […]

» lees meer

Wetswijzigingen 2022

Als ondernemer heeft u te maken met nieuwe en gewijzigde regels over 2022. Hieronder vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die wijzigen of zijn gewijzigd tot en met 1 januari 2022. Mondkapjes zijn verplicht in winkels en publieke binnenruimte. De zelfstandigenaftrek in 2022 gaat omlaag en bovendien moeten alle bedrijven hun rookruimtes […]

» lees meer

Hoge Raad bevestigt huurkorting door corona

Bij zijn arrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat een huurder van een bedrijfsruimte die voor het publiek toegankelijk is (denk aan een winkel, supermarkt of horecagelegenheid) recht heeft op een huurkorting als gevolg van de door de overheid genomen coronamaatregelen. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. De verhuurder staat […]

» lees meer

Werken na 104 weken ziekte. Bedongen arbeid of passende arbeid?

Een werknemer is ziek wanneer hij op medische gronden niet in staat is de bedongen arbeid in de volle omvang te verrichten. De bedongen arbeid is het afgesproken werk of te wel de eigen functie. In volle omvang wil zeggen alle taken behorende bij de functie en gedurende het overeengekomen aantal uren. Arbeidsrechtelijk is ziekte […]

» lees meer