menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wetswijzigingen 2022

Als ondernemer heeft u te maken met nieuwe en gewijzigde regels over 2022. Hieronder vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die wijzigen of zijn gewijzigd tot en met 1 januari 2022. Mondkapjes zijn verplicht in winkels en publieke binnenruimte. De zelfstandigenaftrek in 2022 gaat omlaag en bovendien moeten alle bedrijven hun rookruimtes […]

» lees meer

Hoge Raad bevestigt huurkorting door corona

Bij zijn arrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat een huurder van een bedrijfsruimte die voor het publiek toegankelijk is (denk aan een winkel, supermarkt of horecagelegenheid) recht heeft op een huurkorting als gevolg van de door de overheid genomen coronamaatregelen. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. De verhuurder staat […]

» lees meer

Werken na 104 weken ziekte. Bedongen arbeid of passende arbeid?

Een werknemer is ziek wanneer hij op medische gronden niet in staat is de bedongen arbeid in de volle omvang te verrichten. De bedongen arbeid is het afgesproken werk of te wel de eigen functie. In volle omvang wil zeggen alle taken behorende bij de functie en gedurende het overeengekomen aantal uren. Arbeidsrechtelijk is ziekte […]

» lees meer

Een verzekerde kan vaker een beroep doen op de vrije advocaatkeuze dan rechtsbijstandsverzekeraars zeggen.

Veel rechtsbijstandsverzekeraars maken gebruik van eigen juristen (die meestal geen advocaat zijn). Wanneer een verzekerde met een juridisch geschil zich meldt zal een rechtsbijstandsverzekeraar geneigd zijn de zaak te laten behandelen door een eigen jurist; die moet toch al betaald worden en de inschakeling van een (externe) advocaat kost extra geld. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars hebben een […]

» lees meer

Non concurrentiebeding; schriftelijkheidsvereiste.

In een schriftelijke tijdelijke arbeidsovereenkomst was een non concurrentiebeding opgenomen. De tijdelijke overeenkomst werd omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit gebeurde met een brief waarin stond “De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke per 31 augustus 2016 eindigt zal worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf september 2016.” Een paar jaar later […]

» lees meer

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. Paul Gerritse bespreekt wat deze wet inhoudt.

In het kort Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben […]

» lees meer

Fusie advocatenkantoren OJW en Gerritse Poelman mondt uit in Westpoint advocaten | mediators.

De kantoren van OJW Advocaten in Goirle en Gerritse Poelman Advocaten in Tilburg fuseren en gaan verder onder de naam Westpoint advocaten | mediators. Per 1 november 2020 worden de kantoren samengevoegd en wordt samengewerkt onder gezamenlijke naam. Medio 2021 wordt er gewerkt vanuit het huidige kantoor van Gerritse Poelman aan de Bredaseweg 257 in Tilburg.

» lees meer

Vakantie in Coronatijd

Coronatijd geeft meer strijd over de vakantieplannen van gescheiden ouders, omdat er minder snel toestemming wordt gegeven aan de andere ouder om met de kinderen op vakantie naar het buitenland te gaan. De rechtbank kan dan vervangende toestemming geven.

» lees meer

Diverse aspecten van overuren en de bepaling dat overuren geacht worden in het vaste salaris verdisconteerd te zijn.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelde onlangs een casus waarin een werknemer loon vorderde over een groot aantal overuren (structureel 25% meer uren). In de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat overuren niet uitbetaald werden; met maken van overuren behoorde bij de functie en werd geacht in het vaste loon verdisconteerd te zijn.

» lees meer

Wie is mijn vader?

Het belang om te weten van wie je afstamt en ‘te weten bij wie je hoort’ is zwaarwegend. Maar wacht niet te lang!
In deze zaak is de man (Y) 51 jaar. Hij weet al 40 jaar dat X zijn biologische vader is, zonder twijfel. X ontkent dat. Y verwacht niets van X en wil niets van hem. Hij wil wel middels een DNA-test aantonen, dat hij gelijk heeft en niet liegt.

» lees meer