menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Over de Statutair directeur, de bestuurder en ‘Directeurtje’

Iedereen kent de term directeur. De functie Chief Executive Officer (CEO) is ook erg bekend.  De term bestuurder komt eveneens veel voor. En in een zeker televisieprogramma is het woord ‘directeurtje’ vaak gevallen. Er zijn behoorlijk wat termen om de directeur ter sprake te brengen. Die termen worden ook vaak door elkaar gebruikt. Als we […]

» lees meer

Bescherming van het verschoningsrecht van advocaten: ook in úw belang

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over het verschoningsrecht van advocaten. Dat verschoningsrecht is relevant om op die manier een eerlijk proces mogelijk te maken. Advocaten en hun cliënten moeten immers vrijuit met elkaar kunnen communiceren zonder dat de overheid ze afluistert. Het is overigens een misverstand om te denken dat u als […]

» lees meer

Een procedure winnen en toch (advocaat)kosten hebben of veroordeling in de werkelijke proceskosten II

In mijn vorige blog schreef ik over de proceskostenveroordeling die een verliezende partij aan zijn broek krijgt bij het verlies van een procedure. Die proceskostenveroordeling is doorgaans slechts een beperkte compensatie voor de veel hogere werkelijke advocaatkosten. In die blog gaf ik een voorbeeld van een geval waarin een werkgever in de aanzienlijke werkelijke advocaatkosten […]

» lees meer

Een procedure winnen en toch (advocaat)kosten hebben of veroordeling in de werkelijke proceskosten I

De wet bepaalt dat de rechter de partij die overwegend in het ongelijk gesteld wordt in de proceskosten kan veroordelen. Die proceskosten worden dan doorgaans berekend volgens een puntensysteem. Het resultaat is dat er een aanzienlijk deel van de werkelijke kosten voor rekening van de winnende partij blijven. Op zich is deze bepaling vaak redelijk. […]

» lees meer

Waar is die € 100.000,00 gebleven?

Het verdwenen vermogen, een veel voorkomend probleem in nalatenschappen. Of het nu een huis in Frankrijk, € 100.000,00 of het ouderlijk huis betreft, uit nalatenschappen blijkt vaak een en ander verdwenen te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat financieel misbruik de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is. Ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen van […]

» lees meer

Erfenis en scheiding

Op dit moment zijn er nog weinig stellen die in algehele gemeenschap van goederen met elkaar trouwen. Tot 2018 trouwde de meerderheid echter nog in algehele gemeenschap van goederen, namelijk ongeveer driekwart van alle koppels. De reden voor deze afname is de inwerkingtreding van de Wet Beperkte gemeenschap van goederen op 1 januari 2018. Deze wet houdt […]

» lees meer

Carnaval: een feest van openbare dronkenschap en wanordelijkheden

Carnaval, een kleurrijk en wanordelijk volksfeest, staat bekend om de uitbundige verkleedpartijen, prachtige praalwagens en overmatige bierconsumptie. Met oog op het feestgedruis is het interessant om een tweetal strafrechtelijke gezichtspunten kort te bespreken. Openbare dronkenschap Overeenkomstig artikel 453 Sr is het strafbaar gesteld om zich in een kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg […]

» lees meer

De ontbinding van de v.o.f (de vennootschap onder firma)

Een v.o.f, ofwel de vennootschap onder firma, is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen onder een gemeenschappelijke naam. Iedere persoon in een v.o.f. wordt vennoot genoemd. Bij een zogenaamde commanditaire vennootschap is er bovendien een ‘geldschieter op de achtergrond’ die ‘de commandiet’ wordt genoemd. Iedere vennoot heeft een aandeel in het vermogen van de […]

» lees meer

Parttimers en overwerk

Een parttimer heeft een contract van 20 uur per week en werkt in een week 25 uur. Bij de werkgever is een regeling van toepassing op grond waarvan toeslagen betaald worden bij overwerk. Is hier sprake van overwerk en kan deze werknemer dus aanspraak maken op een overwerkvergoeding? VoorbeeldHet antwoord op deze vraag moet beantwoord […]

» lees meer

Heeft u de klok al horen luiden (en daarnaar gehandeld)?

De Wet Huis voor Klokkenluiders is eerder dit jaar vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders. Bedrijven bij wie in de regel 50 werknemers werkzaam zijn moesten al onder de oude wet een Klokkenluidersregeling hebben. Door de nieuwe wet (gebaseerd op een EU-richtlijn) kan die verplichting eerder van toepassing zijn en moeten bestaande regelingen onder de […]

» lees meer