menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

(Af)strafrecht: detentieschade voor individu en maatschappij

In 1764 publiceerde de Italiaanse rechtsgeleerde Cesare Becaria (1738 – 1794) het traktaat ‘Dei delitti et delle pene’ (vrij vertaald: ‘Over misdaden en straffen’). Beccaria was in zijn tijd een absolute voorloper, omdat hij – vol van verlichtingsidealen – zich keerde tegen de wrede, barbaarse en inhumane oplegging van de (dood)straf, marteling en andere lijfstraffen […]

» lees meer

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst.

In Nederland kennen we het gesloten ontslagstelsel: de wet bepaalt de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde noemt de wet daarbij niet. Desalniettemin heeft de hoge raad in het verleden bepaald dat een ontbindende voorwaarde geldig is indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bij het in vervulling […]

» lees meer

RECHT IS (SOMS) KROM (Of: hoe door rood licht rijden geld oplevert)

In onze Nederlandse rechtstaat geldt het uitgangspunt dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Dat is op zich logisch, omdat anders iemand die ervan verdacht wordt de wet te hebben overtreden daar onderuit kan komen door aan te geven dat hij (of zij) niet wist dat hetgeen hij (of zij) heeft gedaan strafbaar is. […]

» lees meer

Verval en verjaring van vakantiedagen. Werkgevers moeten actie ondernemen.

De wet bepaalt dat wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli volgend op het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd (uitzonderingsgevallen daargelaten) en bovenwettelijke vakantiedagen 5 jaar na het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd. Mooi toch dat de wet duidelijk en eenvoudig kan zijn, zou je kunnen denken. Maar (ook) hier ligt het complexer dan […]

» lees meer

Aannemers die niet behoeden, bloeden

In het bouwrecht geldt het gezegde: “wie niet behoedt, bloedt”. Dit is overgenomen in de wet (artikel 7:754 BW) en is bekend als de waarschuwingsplicht. Dit betekent dat de aannemer die fouten had moeten ontdekken aansprakelijk is voor de schade die door de fout ontstaat, tenzij de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor de […]

» lees meer

10 Tips voor opdrachtgevers in de bouw

U gaat een aanneemovereenkomst sluiten wanneer u een aannemer (bijvoorbeeld een bouwbedrijf, timmerman, loodgieter, stucadoor of zelfs een klusjesman) de opdracht wilt geven om iets te bouwen of verbouwen. Let daarbij op het volgende: Tip 1:Google de aannemer, zoek recensies, vraag om referenties en keurmerken. Tip 2:Vraag de aannemer wat er gebeurt in geval van […]

» lees meer

De ontbinding van een reeds geëindigde arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Naast de arbeidsrechtelijke ontbinding (op grond van bijvoorbeeld disfunctioneren of duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen), bestaat er ook de mogelijkheid de rechter te vragen een arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (ernstige) wanprestatie. Die ontbindingsmogelijkheid staat weliswaar ook in het arbeidsrechtelijk deel van het burgerlijk wetboek, maar is gebaseerd op het algemene verbintenissenrecht. De ontbinding wegens wanprestatie […]

» lees meer

Een glaasje op?

Het lied “Glaasje op, laat je rijden” is een klassieker uit 1966 van de zanger Sjakie Schram, die vandaag de dag nog steeds op menig Nederlandstalig feest te horen is. Dat is een goede raad, wanneer je wat onzeker op je benen staat. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur. Kortom, glaasje op? […]

» lees meer

WHOA!

Indien u niet bekend bent met de titel “WHOA” dan komt u denk ik niet verder dan de gedachte dat dit een mooie oerkreet is na het finishen van een marathon of een andere buitenaardse prestatie – het uitlopen als ouder van de Avondvierdaagse bijvoorbeeld. Het betreft echter een juridische afkorting (‘Wet Homolagatie Onderhands Akkoord’) […]

» lees meer

Een einde van rechtswege bij een ziekmelding door een uitzendkracht (die een arbeidsovereenkomst heeft met een uitzendbeding)

De arbeidsovereenkomst van een uitzendkracht eindigt van rechtswege bij een ziekmelding, aldus de tot 1 januari 2023 geldende NBBU-cao. Er werd uitgegaan van de fictie van een beëindiging door de inlener bij een ziekmelding van de uitzendkracht. Is dit een geldige cao-bepaling? De hoge raad heeft op 17 maart 2023 geoordeeld dat dit niet geldig […]

» lees meer