menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht kent een grote verscheidenheid. Een van de onderdelen daarvan betreft personen (letsel) schade in de meest ruime zin van het woord.

» lees meer

Administratief recht / Bestuursrecht

Administratief recht en Bestuursrecht

» lees meer

Arbeidsrecht

Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) grotendeels in werking getreden. Ontslag wordt, volgens de regering, sneller, goedkoper en eerlijker. Verder wordt de positie van flexwerkers versterkt. Of de doelstellingen van de regering ook werkelijkheid worden, wordt door ons betwijfeld. Het (tijdig) raadplegen van een arbeidsrecht specialist is meer dan ooit […]

» lees meer

Bouwrecht

» lees meer

Faillissementsrecht

De in het faillissementsrecht gespecialiseerde medewerkers van Westpoint advocaten | mediators worden met regelmaat door de rechtbanken benoemd tot curator en / of bewindvoerder. Verder adviseren wij ondernemingen en particulieren over alle aspecten op dit rechtsgebied, zoals het voorkomen van faillissementen en de daaraan verbonden mogelijkheden en risico’s. Hieronder treft u een gedeelte van de […]

» lees meer

Familie- en erfrecht

In de familierechtpraktijk staat de mens centraal. Iedere zaak is anders, want ieder mens is anders. Er wordt door ons bekeken wat in een specifieke situatie voor u de beste oplossing is. Een “standaardoplossing” bestaat niet, het is altijd maatwerk. De emoties kunnen in familiezaken en erfrechtelijke zaken hoog oplopen, waardoor deskundige juridische bijstand onmisbaar […]

» lees meer

Fiscaalrecht

» lees meer

Fusie & Overname

Als ondernemer krijgt u er zonder twijfel een keer mee te maken: een fusie of een overname. Het besluit tot fuseren of ver-/aankoop van bedrijfsonderdelen kan voortkomen uit allerhande situaties.

» lees meer

Geschillen / Procesrecht

Wilt u meer weten wat Westpoint advocaten | mediators voor u kan betekenen op het gebied van geschillen en procesrecht? Neem dan telefonisch contact met onze specialist op.

» lees meer

Herstructurering, WHOA & Insolventie

Het kantoor heeft een ruime en brede ervaring in het insolventierecht, zowel bestaande uit het adviseren van bedrijven in problemen, het behandelen van faillissementen als curator en het (mede) leidinggeven aan ondernemingen bij surseances van betalingen (bewindvoerderschap). In dit kader kan vermeld worden dat wij ons ook bezig houden met advisering bij reorganisaties, doorstarten van […]

» lees meer

Huurrecht

Voor ondernemingen (bedrijfshuurruimte) en beleggers treden wij op om hun belangen te behartigen. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

» lees meer

Letsel- en personenschade

Bij de gevolgen van letselschade komt (helaas) veel meer kijken dan het genezingsproces. Denkt u bijvoorbeeld aan het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verkrijgen van vergoedingen in verband met de geleden en in de toekomst nog te lijden materiele en immateriele schade.

» lees meer

Mediation

De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

» lees meer

Ondernemingsrecht

Sinds 1997 zijn wij ondernemers. Het opzetten vanaf ´scratch´ van een eigen zaak maakt dat wij ons kunnen invoelen wat ondernemers beweegt, hoe zij in het juridische proces staan en wat zij van een (ondernemings-) advocaat verlangen.

» lees meer

Overeenkomstenrecht

Wilt u meer weten wat Westpoint advocaten | mediators voor u kan betekenen op het gebied van overeenkomstenrecht? Neem dan telefonisch contact met onze specialist op.

» lees meer

Intellectuele eigendomsrecht

Wilt u meer weten wat Westpoint advocaten | mediators voor u kan betekenen op het gebied van intellectuele eigendomsrecht? Neem dan telefonisch contact met onze specialist op.

» lees meer

Strafrecht, verkeersrecht & economische delicten

Wilt u meer weten wat Westpoint advocaten | mediators voor u kan betekenen op het gebied van strafrecht? Neem dan telefonisch contact met onze specialist op.

» lees meer

Vastgoedrecht & ruimtelijk ordeningsrecht

Wilt u meer weten wat Westpoint advocaten | mediators voor u kan betekenen op het gebied van vastgoedrecht? Neem dan telefonisch contact met onze specialist op.

» lees meer