menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Arbeidsrecht

Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) grotendeels in werking getreden. Ontslag wordt, volgens de regering, sneller, goedkoper en eerlijker. Verder wordt de positie van flexwerkers versterkt. Of de doelstellingen van de regering ook werkelijkheid worden, wordt door ons betwijfeld. Het (tijdig) raadplegen van een arbeidsrecht specialist is meer dan ooit noodzakelijk.

Marc Poelman heeft een ruime ervaring en diepgaande kennis van het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht

 • Collectief ontslag
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschap

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Hieronder valt o.a.

 • het adviseren en procederen omtrent ontslagkwesties,
 • collectief ontslag,
 • concurrentiebeding / relatiebeding,
 • uitzending / detachering,
 • collectieve arbeidsovereenkomsten,
 • Wet op de Ondernemingsraden (WOR),
 • contracten,
 • personeelshandboeken / bedrijfsregelingen
 • bedrijfsreorganisaties.

Bij verkoop en overdracht van bedrijfsactiviteiten zijn wij in staat, naast de ondernemingsrechtelijke aspecten, ook op het gebied van arbeidsrecht problemen vóór te zijn. Uiteraard hebben wij ons grondig verdiept in alle aspecten van de Wet Werk en Zekerheid.


Specialist Arbeidsrecht

Marc Poelman

Partner / Advocaat
poelman@westpointadvocaten.nl
download vcf-kaartje


Overeenkomsten

Verder hebben wij een ruime kennis op het gebied van

 • afvloeiingen en advisering omtrent het verweer voeren tegen beëindigen van arbeidsovereenkomsten (werknemer),
 • advisering omtrent het beëindigen van die overeenkomsten (werkgever),
 • daar waar gewenst adviseren wij over sociale verzekeringen en / of sociale zekerheid.