menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Over ons

Onze advocaten zijn gewend snel en deskundig tot de kern van de zaak te komen. Daarbij beoordelen wij met welke strategie tot het beste resultaat en tegen zo laag mogelijke kosten kan worden gekomen. Zo adviseren wij of het zinvol is een procedure aan te vangen dan wel dat een ander, beter resultaat kan worden bereikt door het opstarten van schikkingsonderhandelingen en / of het beproeven van mediation.


Westpoint advocaten

Historie

Marc Poelman (1961) en Paul Gerritse (1963) zijn in 1997 onder de naam Gerritse Poelman advocaten een advocatenpraktijk gestart.
Sinds 1 juni 1999 is OJW | advocaten actief, in eerste instantie met Marcel de Jong (1971) en sinds 2007 samen met Gertjan Mooren (1966).
Per 1 november 2020 zijn deze kantoren gefuseerd tot Westpoint advocaten | mediators bestaande uit 7 advocaten en 5 medewerkers.

Specialisaties zijn Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Insolventierecht, Strafrecht, Familierecht en Mediation. Daarnaast worden de rechtsgebieden bedrijfshuurrecht, bouwrecht, intellectuele eigendom, letselschaderecht en verbintenissenrecht bediend.

Het gemeenschappelijke streven is om cliënten een persoonlijke, praktische aanpak in juridische kwesties te bieden. Doelmatigheid, een no nonsens houding, oplossingsgericht en het bieden van kwaliteit zijn de uitgangspunten van het kantoor. Inmiddels bestaat het kantoor uit 6 gespecialiseerde advocaten die zich in de dagelijkse praktijk laten bijstaan door ervaren secretariële werknemers. Westpoint advocaten | mediators streeft naar een hechte, persoonlijke band met de cliënten, wiens belangen centraal staan.


Generalisten en specialisten

Wij hebben een brede kennis van het recht dat is opgebouwd door een algemene praktijkervaring en generalistische kennis. Een goede praktijkvoering is gebaat bij vakinhoudelijke kennis, die wij onder meer door deelname aan opleidingen op de door ons beoefende rechtsgebieden bijhouden en versterken. Ieder van de advocaten heeft haar / zijn eigen specialisme(n) dat door lidmaatschappen van specialisatieverenigingen gestalte wordt gegeven.


pand Gerritse Poelman

Onze praktijk

Het zwaartepunt van onze praktijk wordt gevormd door advisering en procesvoering ten behoeve van ondernemers, ondernemingen en non profit organisaties. Tevens verrichten wij voor particuliere cliënten werkzaamheden op hierna te noemen rechtsgebieden. Wij beschikken over expertise op verschillende rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, handelsrecht, ondernemingsrecht, bouwrecht, verzekeringsrecht en insolventierecht. Ook op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht, (bedrijfsruimte) huurrecht, personen- en familierecht, erfrecht en erfdienstbaarheden hebben wij in ruime mate (proces) ervaring en bezitten wij deskundigheid. In voorkomende gevallen zijn wij middels mediation (NMI geregistreerd) in staat geschillen tussen partijen op te lossen.


De advocaten

De advocaten verbonden aan Westpoint advocaten | mediators zijn generalistisch opgeleid. Zij zijn daarnaast op een of meer rechtsgebieden specialist. Op die rechtsgebieden volgen zij specialisatie cursussen middels post academisch onderwijs. ‘Adviseren – procederen – incasseren’ gebruiken wij als slogan in onze media uitingen. Soms is een proces inderdaad onoverkomelijk. Vaker worden geschillen echter na een gedegen advies door een minnelijke regeling opgelost. Dat is meestal goedkoper en kost u minder tijd. Onze advocaten zijn gewoon om de risico´s van een procedure in te schatten en zij zullen (met het oog op een voor u beste oplossing) adviseren om een schikking aan te gaan dan wel een procedure te beginnen. In daarvoor geschikte kwesties kan mediation (conflictbemiddeling door een mediator) worden aangeboden. Een kosten / baten analyse maakt van het advies deel uit; het gaat uiteindelijk om het (financiële) resultaat ! Teneinde onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we samenwerkingsrelaties met professionele partners op onder meer het gebied van accountancy, notariaat, assuradeuren, makelaardij, personeelsmanagement, fiscaliteit en medische adviseurs. Zo nodig schakelen wij gespecialiseerde advocaten in het buitenland in, mocht u grensoverschrijdende rechtsvragen hebben.


  • Het cliënt belang staat altijd voorop.
  • Scherp en deskundig, in volledig vertrouwen.
  • Adviseren – procederen – incasseren.
  • Wij spreken de taal van de ondernemers.
  • Juridische beoordeling en vertaling naar commercieel belang.
  • Slagvaardig en strategisch.
  • Inschatten van kansen en risico´s bij een regeling en / of bij een procedure.
  • Generalisten en specialisten.
  • Helpen waar het kan, doorverwijzen als het moet.