menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Mediation

De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

Wanneer u en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, moeten er diverse zaken geregeld worden. Bij wie gaan de kinderen wonen? Moet het huis verkocht worden? En hoe wordt het vermogen verdeeld? Een periode met veel vragen en onzekerheid. Verdriet, boosheid, teleurstelling en (zelf)verwijt wisselen elkaar af. En misschien twijfelt u over de beslissingen die u gaat nemen. Voor beide partners is het van belang de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen.

Met respect voor elkaar
Als cliënten kinderen hebben, blijven zij de rest van hun leven samen ouders van deze kinderen. Zeker in dat geval blijft een goede communicatie noodzakelijk. Vaak is de oplossing dan ook niet om de strijd met de andere partij aan te gaan, maar om te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Op die manier worden conflicten in de toekomst het beste voorkomen.

Zonder tussenkomst rechtbank
Mediation betekent dat u samen, buiten de rechter om, een regeling treft onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Door zelf afspraken met elkaar te maken, is maatwerk mogelijk en leert u meningsverschillen te overbruggen.


Specialist Personen- en familierecht, erfrecht

Anouk Dekkers – de Jong

Advocaat en vFAS-scheidingsmediator
dekkers@westpointadvocaten.nl
download vcf-kaartje


Specialist Insolventierecht / Ondernemingsrecht / Procesrecht

Paul Gerritse

Partner / Advocaat / Mediator
gerritse@westpointadvocaten.nl
download vcf-kaartje


Overlegscheiding

Overlegscheiding is een wijze van conflictoplossing die tussen mediation en procederen in zit. Vooral als er geen evenwicht bestaat tussen de betrokken partners in kennis, emoties of  macht is overlegscheiding een goede manier om de gevolgen van de scheiding toch in overleg te regelen.

U wordt bijgestaan door uw eigen advocaat. Het overleg wordt begeleid door een coach. Indien nodig kan een onafhankelijke deskundige bij het overleg aansluiten, zoals bijvoorbeeld een financieel deskundig.
Vooraf maakt u de afspraak dat door middel van samenwerking en overleg een oplossing voor het geschil gevonden zal worden. U spreekt af om niet naar de rechter te gaan.

Helder, transparant en redelijkheid
Met het team van beide ex-partners, advocaten en deskundigen worden besprekingen gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Helder, transparant en in alle redelijkheid.

Regeling in overleg
In overleg kan er veel meer afgesproken worden dan voor een rechter. Een rechter kijkt alleen naar de regels en houdt geen rekening met individuele wensen, zorgen, hoop, angsten en belangen. Op deze wijze regelt u de echtscheiding zelf – in overleg – waarbij u tegelijkertijd wordt bijgestaan door een eigen adviseur.