menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht kent een grote verscheidenheid. Een van de onderdelen daarvan betreft personen (letsel) schade in de meest ruime zin van het woord.

In dit rechtsgebied treden wij zowel op voor diegenen die met een schade claim worden geconfronteerd als voor diegenen die schade ten gevolge van het handelen of nalaten van een andere partij hebben opgelopen en deze schade op die derde partij wensen te verhalen, zoals schade ten gevolge van verkeersongelukken, medische ingrepen en geweldsmisdrijven.

Als onderdeel uitmakende van ondernemingsrecht treden wij op indien bestuurders of commissarissen aansprakelijk worden gesteld (functionele aansprakelijkheid).


Verzekeringsrecht

Op het terrein van het verzekeringsrecht staan wij zowel ondernemingen als particulieren bij indien er geschillen ontstaan bij de (erkenning of afwijzing van) aansprakelijkstelling en/of bij de uitkering na een schade voorval.

Meer in het bijzonder omvat het verzekeringsrecht geschillen aangaande de dekking, polisuitleg en advisering omtrent aanpassing of vernieuwing van polisvoorwaarden. Ditzelfde geldt voor dienstverleners die met beroepsaansprakelijkheid te maken krijgen en bedrijven die met product aansprakelijkheid, bedrijfsongevallen en/of werkgeversaansprakelijkheid worden geconfronteerd.

  • Voor ondernemingen en particulieren
  • Personen (letsel) schade in ruimste zin
  • Voor eiser en gedaagde