menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Erfenis en scheiding

Op dit moment zijn er nog weinig stellen die in algehele gemeenschap van goederen met elkaar trouwen. Tot 2018 trouwde de meerderheid echter nog in algehele gemeenschap van goederen, namelijk ongeveer driekwart van alle koppels.

De reden voor deze afname is de inwerkingtreding van de Wet Beperkte gemeenschap van goederen op 1 januari 2018. Deze wet houdt in dat wanneer je zonder het maken van huwelijkse voorwaarden trouwt, je trouwt in beperkte gemeenschap van goederen en dus niet langer in algehele gemeenschap van goederen.

Alle persoonlijke bezittingen en schulden die je vóór het huwelijk in je bezit had, blijven alleen van jou. Alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen, worden gezamenlijk en worden bij scheiding bij helfte over beide partners verdeeld. Erfenissen en schenkingen, ongeacht of deze vóór of tijdens het huwelijk worden verkregen, blijven alleen van degene die deze ontvangt. Met andere woorden: een echtgenoot die na 1 januari 2018 in (beperkte) gemeenschap van goederen is gehuwd en die een erfenis van zijn ouders ontvangt, hoeft deze erfenis niet te delen.

In de praktijk zijn er echter nog heel wat situaties waarin een 50/50 verdeling van de erfenis aan de orde is. Immers, de meeste mensen die op dit moment gaan scheiden zijn gehuwd voor 2018 en als zij geen huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken, betekent dit dat de erfenis in de gemeenschap van goederen valt en dus gedeeld moet worden.

Overigens hoeft een erfenis nooit tussen echtgenoten gedeeld te worden als de erflater een testament heeft laten opstellen met daarin een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’. Dat is een clausule, waarin staat dat zijn/haar erfenis geen deel uitmaakt van enige huwelijksgemeenschap waarin de erfgenaam is gehuwd. Is er zo’n testament, dan maakt het niet uit welk huwelijksgoederenregime geldt: de wil van degene die het testament heeft opgemaakt is bepalend en een verdeling is bij scheiding in zo’n geval niet aan de orde. Ook niet als de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen met elkaar zijn getrouwd.

Als je zeker wilt weten dat je een eventuele erfenis niet hoeft te delen met je echtgenoot ingeval van scheiding, terwijl je in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, zijn er twee dingen die je kunt doen:

  • Je kunt alsnog huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij de notaris;
  • Je kunt je ouders vragen om een testament op te maken/te laten wijzigen als er nog geen sprake is van een testament met daarin een uitsluitingsclausule.

Het is in ieder geval verstandig om hier eens bij stil te staan. Het is tenslotte nog steeds zo dat bijna 40% van alle huwelijken uiteindelijk strandt en gelet daarop is het goed om in zo’n geval te weten waar je aan toe bent.

Voor meer informatie: A.M.C.J. Dekkers-de Jong (dekkers@westpointadvocaten.nl) 013-5444545