menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Carnaval: een feest van openbare dronkenschap en wanordelijkheden

Carnaval, een kleurrijk en wanordelijk volksfeest, staat bekend om de uitbundige verkleedpartijen, prachtige praalwagens en overmatige bierconsumptie. Met oog op het feestgedruis is het interessant om een tweetal strafrechtelijke gezichtspunten kort te bespreken.

Openbare dronkenschap

Overeenkomstig artikel 453 Sr is het strafbaar gesteld om zich in een kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden.

Vanuit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze strafbaarstelling bedoeld is om te voorkomen dat willekeurige voorbijgangers op een aanstotelijke wijze worden geconfronteerd met gedrag dat voortkomt uit duidelijk waarneembare dronkenschap. Bij een verdenking van openbare dronkenschap zal de politie standaard verbaliseren indien de verdachte ruikt naar alcohol, hij onvast ter been is en hij bloeddoorlopen ogen heeft. Enkel het verkeren in een kennelijke staat van dronkenschap, zonder dat dit daadwerkelijk concreet gevaar heeft opgeleverd, is dus al strafbaar. Toch controleert de politie tijdens carnaval doorgaans niet op openbare dronkenschap. Mocht u desondanks worden aangehouden, dan ligt een goed verweer in de rede. 

Het wetsartikel is in het wetboek van strafrecht systematisch ondergebracht onder titel VI ‘Overtredingen betreffende de zeden’. Het is een feit dat de overmatige bierconsumptie in de publieke ruimte onder carnavalsvierders algemeen geaccepteerd en voorzienbaar is. Verder wordt gezegd dat de zedelijke moraal tijdens carnaval wordt losgelaten. Mocht u in dit verband worden aangehouden dan kunt u zich wellicht verweren met het argument dat de dronkenschap gelijke tred loopt met de zeden die tijdens carnaval gelden en u dus niet strafbaar handelt. Zo ziet u dat de contextuele nuances voor een effectief verweer dus van groot belang zijn.

Uitdagend gedrag

In dat verband wijs ik op ook op artikel 7 lid 1 APV Tilburg. Hierin is vervat dat het verboden is op de weg door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

Ook in dit geval is verweer doorgaans goed mogelijk. Uit ervaring blijkt dat de politie zich in deze gevallen beperkt tot het opnemen van standaardformuleringen in het proces-verbaal. Echter, vooral tijdens carnaval is het belangrijk dat zogenaamd uitdagend gedrag door de politie gedetailleerd wordt gemotiveerd. Want, is carnaval niet juist bij uitstek het feest om datgeen wat normaal is, tijdelijk te verheffen tot het abnormale, en vice versa? Als carnaval bekend staat als hét feest van omkering van normen, dan roept dit de vraag of op ‘uitdagend gedrag’ niet juist inherent is aan de festiviteiten.

De kans blijf wel aanwezig dat feestvierders tijdens carnaval worden aangehouden voor delicten als openbare dronkenschap en uitdagend gedrag. Als u tijdens carnaval onverhoopt door de politie wordt aangehouden, is het zeer aan te raden een strafrechtadvocaat in te schakelen die u effectief kan verdedigen. Wellicht dat hij of zij namens u feestelijke nuances aanbrengt en met juridische confetti strooit, zodat u weer ongestoord het carnavalsfeest kunt vieren. Het toepasselijke advies is echter dat u tegen de verbalisant zegt: ‘Maawe meude mèèrege’ Alaaf!  

Voor meer informatie: mr M.N.A.J. (Mitchell) Verbunt (verbunt@westpointadvocaten.nl)