menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Dienstenrichtlijn

Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn.

  • Westpoint advocaten | mediators is een maatschap bestaande uit beroepsvennootschappen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80260527.
  • Westpoint advocaten | mediators is gelegen aan de Bredaseweg 257 te (5038 NG) Tilburg. Het postadres is Postbus 902 te (5000 AX) Tilburg.
  • Het algemene e-mailadres is info@westpointadvocaten.nl terwijl voor faillissementen het e-mailadres faillissementen@westpointadvocaten.nl wordt gehanteerd.
  • Het algemeen telefoonnummer is 013 – 544 45 45 en het faxnummer is 013 – 544 60 90. De individuele e-mailadressen worden vermeld onder het hoofdstuk “Advocaten”.
  • Alle bij Westpoint advocaten | mediators aangesloten advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te (2596 XM) Den Haag, tel: 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.
  • Alle overeenkomsten van opdracht geschieden onder van toepassingverklaring van onze algemene voorwaarden die op deze website zijn te raadplegen. Het Nederlandse recht is op de met ons te sluiten overeenkomst van toepassing en de rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd over de uitleg en toepassing van de contractuele bepalingen.
  • In beginsel werkt Westpoint advocaten | mediators met een vast uurtarief als nader bij aanvang van de zaak vast te stellen. Ander soortige prijsafspraken mits niet in strijd me de geldende regelgeving behoren tot de mogelijkheden.
  • Westpoint advocaten | mediators is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid en wel voor een bedrag van € 1.000.000,00 per jaar per aanspraak. De naam en het adres van de verzekeraar zijn: Westpoint advocaten | mediators heeft een klachtenbemiddelaar / coördinator in de persoon van de heer mr M. (Marc) P. Poelman. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend: poelman@westpointadvocaten.nl dan wel via het postadres als hiervoor weergegeven. De interne klachtenregeling van kantoor staat eveneens op deze website vermeld. Daaruit blijkt dat Westpoint advocaten | mediators is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie daarover kunt u vinden via: degeschillencommissie.nl
  • De Gedragsregels, de verordening op de advocatuur, de regeling op de advocatuur alsmede de Advocatenwet van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede gedragscodes van specialisatieorganisaties waar een individuele advocaat bij is aangesloten (Insolad, vFAS, NVSA) zijn van toepassing. Deze regels kunnen worden gevonden via advocatenorde.nl, nvsa.nl, verenigingfas.nl en insolad.nl.

Voor vragen en / of opmerkingen met betrekking tot het gestelde op deze informatie kan met mr Paul Gerritse contact worden openomen: gerritse@westpointadvocaten.nl


Westpoint advocaten