menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Non concurrentiebeding; schriftelijkheidsvereiste.

In een schriftelijke tijdelijke arbeidsovereenkomst was een non concurrentiebeding opgenomen. De tijdelijke overeenkomst werd omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit gebeurde met een brief waarin stond “De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke per 31 augustus 2016 eindigt zal worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf september 2016.” Een paar jaar later treedt de werknemer uit dienst en gaat zich bezighouden met concurrerende activiteiten. De voormalig werkgever accepteert dat niet en start een procedure om de oud-werknemer te dwingen zich te houden aan het afgesproken non concurrentiebeding.

De hoofdregel is dat een concurrentiebeding opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet geldig is, tenzij uit een bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs– of dienstbelangen.

De kantonrechter wijst de vordering af onder meer omdat de motivering bij het non concurrentiebeding te algemeen geformuleerd was waardoor het beding niet geldig was.

Het gerechtshof Amsterdam gebruikte een andere benadering: het hof was van mening dat er geen non concurrentiebeding overeengekomen was. Logischerwijze komt het Hof dan niet meer toe aan de beoordeling van de vraag of het overeengekomen beding wel geldig was.

Het hof baseerde zich op de hiervoor geciteerde passage uit de brief waarmee de omzetting van het dienstverband in een dienstverband voor onbepaalde tijd werd bevestigd. Naar de mening van het Hof had in de bewuste brief opnieuw het non concurrentiebeding opgenomen moeten zijn, dan wel uitdrukkelijk moeten zijn bepaald dat alle eerder gemaakte afspraken (waaronder die over het concurrentiebeding) van kracht blijven in het kader van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op de redenering van het Hof is het nodige af te dingen: de passage in de brief “de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke per 31 augustus 2016 eindigt” verwijst naar een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding. Wanneer dan die overeenkomst wordt omgezet in een voor onbepaalde tijd, is een logische uitleg dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen gewijzigd is met betrekking tot bepaalde/onbepaalde tijd en voor het overige van kracht is gebleven.

Tip voor werkgever.
Hoe dat ook mag zijn: een werkgever doet er verstandig aan wanneer de gelegenheid zich voor doet om het van kracht zijn van een concurrentiebeding nog eens te bevestigen. Zo’n gelegenheid kan bijvoorbeeld zijn een promotie of een salarisverhoging. Ook de omzetting van een tijdelijk contract een contract voor onbepaalde tijd is zo’n moment om het concurrentiebeding te bevestigen, dan wel, indien er geen concurrentiebeding opgenomen was in het tijdelijke contract, een concurrentiebeding als voorwaarde te stellen voor het dienstverband voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie:

Westpoint advocaten | mediators

Mr M.P. Poelman, specialist arbeidsrecht

poelman@westpointadvocaten.nl