menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 
 

Anouk Dekkers – de Jong

Advocaat en vFAS-scheidingsmediator

Opleiding

Afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (destijds Katholieke Universiteit Brabant) in 1997 en sinds 1998 werkzaam in de advocatuur.

Praktijkgroep/expertises
 • Personen- en Familierecht
 • Erfrecht
 • Mediation
Lidmaatschappen
 • lid van de Vereniging van Familie- en erfrechtAdvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • lid van de Mediation Federatie Nederland (Mfn voorheen NMI)
Mijn specialisaties zijn:
 • Scheidingsmediation (verder-online.nl en verenigingfas.nl)
 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Boedelscheiding
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Alimentatie
 • Gezag en omgang
 • Erfrecht
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen
 • Naamswijziging
 • Geschillen aangaande bewind/curatele

Anouk Dekkers – de Jong
Specialist Personen- en familierecht, erfrecht

Anouk Dekkers – de Jong

Advocaat en vFAS-scheidingsmediator
dekkers@westpointadvocaten.nl
download vcf-kaartje


Sinds ik werkzaam ben in de advocatuur houd ik mij vrijwel uitsluitend bezig met het personen- en familierecht en het erfrecht in de breedste zin van het woord. Denk daarbij aan echtscheidingen en verbrekingen samenleving, maar ook aan alimentatiekwesties, omgang en gezag en verdelingen van huwelijksgoederengemeenschappen/afwikkelingen huwelijkse voorwaarden, evenals geschillen over nalatenschappen.

Dat doe ik zowel eenzijdig (voor een of meerdere cliënten) als via mediation. Door de rechtbank word ik regelmatig benoemd tot mediator om te proberen het geschil toch in der minne te beslechten, zodat een uitspraak van de rechter niet meer nodig is. Ook sta ik zowel ouders als kinderen bij in kwesties betreffende ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Tenslotte, maar in mindere mate, sta ik mensen bij die een geschil hebben met hun bewindvoerder of curator.

Ik ben sinds 2003 lid van de vFAS (vereniging van Familie- en erfrechtAdvocaten en Scheidingsmediatiors). In 2004 heb ik de specialisatiecursus personen- en familierecht afgerond en sinds datzelfde jaar ben ik ook erkend scheidingsmediator, tevens aangesloten bij de Mfn (Mediation federatie Nederland).

In de familierechtpraktijk is het zinvol om oog te houden voor het feit dat er vaak meer aan een geschil ten grondslag ligt dan in eerste instantie lijkt. Het is van belang om daar rekening mee te houden. In de familierechtpraktijk zijn de betrokkenen immers vaak ook na een scheiding nog aan elkaar verbonden als ouders. Ook bij het verdelen van nalatenschappen, waar meestal sprake is van nauwe familiebetrekkingen tussen de erfgenamen, zijn er vaak andere belangen dan alleen financiële. Het is dan ook van belang om in eerste instantie te streven naar een voor iedereen acceptabele oplossing buiten een procedure om. Lukt dat, dan kunnen er regelingen worden getroffen met een lange “houdbaarheidsdatum” en zonder dat er sprake is van langdurige procedures. Lukt dat niet, dan is het uiteraard van belang om uw zaak zo goed mogelijk naar voren te brengen in een procedure voor de rechtbank. Ook daar kunt u mij uiteraard voor inschakelen.

Ik zal u – zowel in het geval u kiest voor mediation, als wanneer ik u eenzijdig bijsta – zo goed mogelijk van alle benodigde informatie en juridische vertaling voorzien bij uw juridische geschil. Met mijn ruime kennis en ervaring kunt u bij mij voor nagenoeg alle familierechtelijke aangelegenheden terecht.


Anouk Dekkers-de Jong  heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en Familierecht;
 • Echtscheidingen;
 • Alimentatiezaken;
 • Omgangsregelingen;
 • Internationaal privaatrecht;
 • Jeugdbeschermingsrecht;
 • Mediation;
 • Ouderschap en erkenning;
 • Algemene praktijk;
 • Burgerlijk recht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.