menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Geboorteverlof voor vaders

Omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over “vaders”; het gaat echter om werknemers van wie de partner een kind gekregen heeft.
Sinds 1 januari 2019 hebben vaders recht op (betaald) geboorteverlof direct na de geboorte van zijn kind. Vanaf 1 juli 2020 is dat met 5 weken uitgebreid. Die 5 weken kunnen opgenomen worden binnen de eerste 6 levensmaanden van het kind.

Die 5 weken aanvullend geboorteverlof kunnen gespreid opgenomen worden gedurende die 6 maanden. De werknemer heeft gedurende deze periode recht op een uitkering van het UWV van 70 % van zijn loon. De werkgever is niet tot aanvulling verplicht, doch dient de uitkering wel aan te vragen.

De werknemer dient het voornemen om geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof op te nemen 4 weken vooraf schriftelijk of elektronisch te melden. De ingangsdatum kan afhankelijk gesteld worden van de werkelijke bevallingsdatum. Indien tijdige melding niet mogelijk is, wordt het voornemen zo spoedig mogelijk gemeld.
De werknemer dient bij zijn melding tevens te vermelden het aantal hele weken dat hij wil opnemen, de periode waarin en de spreiding er van over de week. De werkgever dient in te stemmen met het geboorteverlof. Met betrekking tot het aanvullend geboorteverlof kan de werkgever, na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste wijze van invulling, tot 2 weken voor de ingangsdatum, wijzigen op grond van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (net zoals bij ouderschapsverlof).

De regering is van plan de verlofmogelijkheden nog verder uit te breiden met 9 weken ouderschapsverlof gedurende het eerste levensjaar van het kind. Gedurende die negen weken heeft de vader het recht op doorbetaling van 50 % van zijn loon.

Doel van deze wetgeving is een betere verdeling tussen de partners van de zorg voor de kinderen. Voor meer informatie:

Gerritse Poelman advocaten
Mr M.P. Poelman, specialist arbeidsrecht
poelman@westpointadvocaten.nl