menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

10 Tips voor opdrachtgevers in de bouw

U gaat een aanneemovereenkomst sluiten wanneer u een aannemer (bijvoorbeeld een bouwbedrijf, timmerman, loodgieter, stucadoor of zelfs een klusjesman) de opdracht wilt geven om iets te bouwen of verbouwen. Let daarbij op het volgende:

Tip 1:
Google de aannemer, zoek recensies, vraag om referenties en keurmerken.

Tip 2:
Vraag de aannemer wat er gebeurt in geval van schade, diefstal, of een faillissement. Is er een CAR-verzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Is er een garantiefonds dat ervoor zorgt het werk wordt voltooid bij een faillissement van de aannemer? Als er onvoldoende zekerheid is, dan moet u zich afvragen of u met deze aannemer in zee wilt gaan. Want als de aannemer zijn verplichtingen niet kan nakomen (het werk afmaken of een schadevergoeding betalen) dan blijft u achter met een schadepost.

Tip 3:
Het fundament van de overeenkomst is de technische omschrijving van het werk. Denk aan een bestek, constructieve berekeningen en bouwtekeningen. Zorg dat deze zijn afgestemd op de verschillende soorten aannemers die bij het bouwproces zijn betrokken.

Tip 4:
Leg de bouwtijd schriftelijk vast: de startdatum en de einddatum. Spreek eventueel ook af wat de consequenties als het werk te laat wordt opgeleverd, bijvoorbeeld een boete of aansprakelijkheid voor de kosten die u moet maken door de vertraging.

Tip 5:
Leg de betaalafspraken schriftelijk vast. Meestal moet de aannemer eerst het werk (of een gedeelte daarvan) uitvoeren en hoeft de opdrachtgever daarna pas te betalen. Als de aannemer u toch vraagt om een voortuitbetaling en dreigt om het werk stil te leggen dan is het de hoogste tijd om juridisch advies te vragen.

Tip 6:
Probeer stelposten te vermijden. Stelposten zijn onderdelen van het werk zijn waarvan de uiteindelijke kosten niet duidelijk zijn en zorgen daarom vaak voor gedoe. De wet bepaalt min of meer het volgende:

  1. Als er geen prijs is vermeld, dan is een redelijke prijs verschuldigd.
  2. Als de prijs is geschat (een richtprijs) dan mag de geschatte prijs met maximaal 10% worden overschreden. Dit geldt niet als de aannemer u tijdig heeft gewaarschuwd voor een hogere prijs, zodat u het werk nog kon beperken.

Tip 7:
Controleer de voortgang van het werk, overleg regelmatig, en leg schriftelijk vast wat u met de aannemer bespreekt (dat kan via WhatsApp). Als u zelf onvoldoende verstand van zaken heeft, dan kunt wellicht een directievoerder inschakelen die voor u de voortgang en kwaliteit van het werk bewaakt.

Tip 8:
Als de aannemer een prijsverhoging vordert terwijl een vaste prijs is afgesproken dan is het raadzaam om juridisch advies te vragen. In de wet is geregeld dat de aannemer via de rechter en onder bepaalde (strenge) voorwaarden een prijsverhoging vorderen. Eén van deze voorwaarden is dat het gaat om kostenverhogende omstandigheden waar de aannemer ten tijde van de contractsluiting geen rekening mee hoefde te houden. Als dat niet is gewenst dan moet u dat in het contract opnemen. Westpoint advocaten kan u hierbij behulpzaam zijn.

Tip 9:
Als de aannemer de afspraken niet (goed) nakomt dan moet u blijven klagen. Doe dat via e-mail of WhatsApp want dan kunt u bewijzen dat u heeft geklaagd. Het is heel belangrijk om voor de oplevering van het werk over alle gebreken schriftelijk te klagen. Maak ook afspraken over een  redelijke termijn voor herstel en leg dat ook schriftelijk vast. U moet blijven klagen totdat de gebreken goed en deugdelijk zijn hersteld. Als u dat niet doet dan verliest u mogelijk het recht op herstel van de gebreken.

Tip 10:
De wettelijke regels over de aannemingsovereenkomst zijn voor een groot deel van regelend recht. Dit betekent dat u in plaats van de wettelijke regels iets anders mag afspreken. U kunt een aannemingsovereenkomst (laten) maken die perfect aansluit bij uw project en belangen.

Uiteraard heb ik ook tips voor aannemers. Die tips deel ik de volgende keer.

Voor meer informatie:
mr Bart Baars, advocaat bij Westpoint advocaten
baars@westpointadvocaten.nl