menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wijziging van de duur en de fiscale aftrek van partneralimentatie.

Op dinsdag 11 juni 2019 zal de samenstelling van de Eerste Kamer wijzigen. Op de valreep is op 14 mei j.l. het wetsvoorstel wijziging partneralimentatie behandeld en gisteren op 21 mei jl. is over dit voorstel gestemd. Het wetsvoorstel is aangenomen en de wet zal op 1 januari 2020 in werking treden. Volgens de nieuwe wet is de termijn dat de partneralimentatie wordt betaald de helft van de duur van het huwelijk, met als maximum een termijn van vijf jaar.
Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt:
1. Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
2. Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar.
De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar); 3.Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Zij hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar. Let op: de komende jaren verandert ook de fiscale aftrek van partneralimentatie. In 2019 is de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%, maar dit tarief daalt geleidelijk naar 37,05% in 2023 (2020: 46%, 2021: 43%, 2022: 40%).