menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wie is de baas bij Willem II? Dat is nog best ingewikkeld!

Paul Gerritse was tot voor kort zes jaar voorzitter van het Stichtingsbestuur bij Willem II. Het Brabants Dagblad kopte bij zijn vertrek dat z’n opvolger Gerard van Laarhoven nu de nieuwe baas van de club is. ,,Een misverstand, net zo min als ik de baas was”, zegt Gerritse Maar wie is dan wél de baas van Willem II?

Tijdens zijn periode als voorzitter van het Stichtingsbestuur wilde Gerritse nooit een interview geven. ,,Dat is de afspraak binnen de club. De directie treedt naar buiten namens de club.” Nu Gerritse onlangs is opgevolgd door Gerard van Laarhoven, wil hij het Brabants Dagblad wél te woord staan. Maar de vandaag 60 jaar geworden Tilburgse advocaat weegt zijn woorden zorgvuldig. Hij benadrukt dat hij vooral Willem II-supporter is en in zijn functie altijd in het clubbelang heeft gehandeld.

Paul Gerritse (midden) was de voorzitter van het Stichtingsbestuur van Willem II, maar was, is en blijft altijd supporter. © Pro Shots / Toin Damen

Beslisboom

Dat de voorzitter van het Stichtingsbestuur weleens ‘De baas van Willem II’ wordt genoemd, vindt Gerritse niet juist. ,,Dat is een misverstand. De Clubraad, waar alle geledingen van de club in zijn vertegenwoordigd, stelt het Stichtingsbestuur aan en zou het ook kunnen ontslaan. Ik noem dat ook wel ‘het parlement’. Maar een echte baas is er niet. Ik vind wel dat de directie de meeste zeggenschap moet hebben, op afstand gecontroleerd door de Raad van Commissarissen. Het Stichtingsbestuur zit alleen op grote lijnen in de beslisboom, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de jaarrekening en de begroting. Daarnaast voert het met de Raad van Commissarissen, die het ook benoemt, overleg. Het Stichtingsbestuur zie ik als een soort oliemannetje dat boven en tussen de andere partijen hangt.”

Ontslag Van Gool

Maar toch… In 2018 clashte de Raad van Commissarissen met het Stichtingsbestuur, onder meer omdat Paul Gerritse en consorten niet waren ‘meegenomen in enkele belangrijke dossiers’, zoals het besluit om algemeen directeur Berry van Gool te ontslaan. ,,Iedereen zal in het clubbelang gedacht hebben, daar ga ik wel vanuit. Maar er was in dit geval duidelijk verschil in visie: ‘Hoe gaan wij bij Willem II met elkaar om?’”

Uiteindelijk zegde het Stichtingsbestuur het vertrouwen in de RvC op en hebben enkele leden van dat gremium het veld geruimd. ,,Onvermijdelijk”, blikt Gerritse terug. ,,Maar het is me niet in de koude kleren gaan zitten. Mijn vrouw zei laatst nog dat die roerige periode mij een half jaar helemaal in beslag heeft genomen, inclusief vakanties.”

Die roerige periode heeft mij een half jaar helemaal in beslag genomen, inclusief vakantiesPaul Gerritse

Een andere ‘affaire’ tijdens de zittingsperiode van Gerritse was het ontslag van technisch directeur Joris Mathijsen. ,,Ook daar wil ik niet over uitweiden, maar de algemeen directeur stond toen nog op dezelfde hoogte als de technisch directeur. Dat was voor de relatief kleine organisatie als Willem II geen gelukkige constructie en dat hebben we daarna aangepast. Al is er in de huidige structuur met de eenhoofdige statutaire directie ook risico. De td is nu in loondienst en kan alleen door de algemeen directeur worden ontslagen, niet meer door de RvC. Stel dat de directeur dat weigert, dan kan de RvC enkel de algemeen directeur de wacht aanzeggen. En dan heb je op twee cruciale posities vacante plekken.”

Alleenheerser?

Wat nu als – in het volledig hypothetische geval – bij Willem II de RvC algemeen directeur Martin van Geel zou ontslaan, het Stichtingsbestuur de RvC zou wegsturen en de Clubraad van Willem II het vertrouwen in het Stichingsbestuur zou opzeggen? Is de Clubraad dan plots alleenheerser bij de club? ,,Nee”, zegt Gerritse. ,,De wet zegt dat de Ondernemingskamer dan een tijdelijke RvC moet benoemen. Maar dit is wel heel erg als… als… als… Alhoewel, bij Heerenveen zie je dat het gek kan gaan. Daar heeft de voorzitter van het Stichtingsbestuur de RvC ontslagen, er vervolgens voor gezorgd dat hij voorzitter van de RvC werd, toen de directie zodanig onder druk gezet dat die het veld ruimde en vervolgens is hij zelf directeur geworden. Bizar, haha. Geen wonder dat Foppe de Haan en Riemer van der Velde ziedend waren.”

Ik heb in die zes jaar Europees voetbal meegemaakt, maar ook degradatie. Echt zonde…Paul Gerritse

Tijdens de zes jaar dat Gerritse voorzitter van het Stichtingsbestuur was, maakte hij veel hoogte- maar ook dieptepunten mee bij Willem II. ,,Europees voetbal, maar ook degradatie. Echt zonde.” Gerritse voorziet bestuurlijk geen problemen, als de communicatie tussen de gremia maar goed blijft. ,,Met inachtneming van respect voor ieders rol. Daar schortte het wel aan. Nu zijn er meer checks and balances waardoor herhaling hopelijk uitgesloten is. Bijvoorbeeld doordat er minimaal eens per kwartaal contact is tussen de voorzitters van de gremia. En een overleg van het Stichtingsbestuur en de RvC ‘met de benen op tafel’, waarbij informatie en ideeën worden uitgewisseld. Dan wordt niemand meer verrast.”

Niet te ingewikkeld

Maar terug naar de vraag wie nou de baas van Willem II is. ,,De directie heeft binnen het voetbalbedrijf vanzelfsprekend de meeste zeggenschap“, doet Gerritse nog een poging. Daarna de Raad van Commissarissen en bij bepaalde besluiten het Stichtingsbestuur. ,,We moeten het ook niet te ingewikkeld maken”, vindt hij. ,,Een voetbalclub is eigenlijk maar een relatief klein bedrijf met een omzet van zo’n elf miljoen euro en rond de vijftig werknemers. Maar wel vrijwel elke dag in de media en ’talk of the town’. De professionals en bestuurders moeten wel met druk om kunnen gaan. En dan ben je ook nog eens met z’n allen afhankelijk van een bal op de paal… Als Stichtingsbestuur moet je daar wel overheen kijken. Al was het extra pijnlijk dat we degradeerden net toen binnen de organisatie alles weer rustig was.”

Beeldje

Bij zijn afscheid onlangs wilde Gerritse iets blijvend achterlaten. Hij besloot een beeldje van een scorende spits te schenken. ,,Het zou leuk zijn om dat beeldje elk kwartaal aan iemand binnen de club te geven die zich op een bijzondere manier heeft onderscheiden. En van de uitreiking een momentje te maken waarbij iedereen aanwezig kan zijn.”

Paul Gerritse (rechts) en zijn opvolger Gerard van Laarhoven. © Pro Shots / Toin Damen

Rustig vaarwater

Gerritse vindt dat hij Willem II – door toedoen van velen – in rustig vaarwater heeft verlaten als bestuurder. ,,Alleen die degradatie dan hè… Maar de structuur van de club is nu goed. Je ziet dat bijvoorbeeld NAC daar nu ook voor kiest. Er komt bij ons ook een aparte RvC voor het stadionbeheer aan, omdat de club onlangs het stadion van de gemeente heeft gekocht. Die RvC moet er bijvoorbeeld voor waken dat Willem II netjes z’n aflossingen betaalt en niet al het geld in voetballers steekt. De samenstelling van dat nieuwe gremium is een mooie klus voor de benoemingscommissie die in het leven geroepen is. Van een ‘Old Boys Network’ is dus echt geen sprake bij Willem II. Die commissie zal ook met een voorstel komen voor de opvolging van Ruud Vreeman in de RvC van de voetbaltak. Uiteindelijk zijn we allemaal passanten, maar ook allemaal Willem II’ers. Dat bindt ons en Willem II is het enige belang dat daarbij telt.”