menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De eerste kamer heeft de wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen op 16 oktober jl. ter uitvoering van een Europese richtlijn.
Een bedrijfsgeheim is informatie die geheim is, handelswaarde bezit en onderworpen is aan maatregelen om deze geheim te houden. Denk aan technologische kennis, klantgegevens, bedrijfsplannen e.d..
De wet bestempelt het als onrechtmatig om zonder toestemming van de rechthebbende bedrijfsgeheimen te verkrijgen, te gebruiken, openbaar te maken en om met onrechtmatig verkregen  geheime bedrijfsinformatie geproduceerde zaken op de markt te brengen.
Hetzelfde geldt als de bedrijfsgeheimen verkregen worden van een tussenpersoon en de verkrijger wist of behoorde te weten dat die tussenpersoon die geheimen onrechtmatig verkregen heeft. (Denk aan de nieuwe werknemer die de klantenlijst met prijsafspraken van zijn vorige werknemer meegenomen heeft.)

De wet regelt dat de rechthebbende jegens de inbreukmaker recht heeft op schadevergoeding en dat hij aanvullende vorderingen kan instellen zoals het verbod op straffe van een dwangsom om verder gebruik te maken van die bedrijfsgeheimen.
De wet regelt de mogelijkheid van een schadevergoeding. Die schade moet wel bewezen worden en dat is niet altijd even gemakkelijk. Indien er een contractuele relatie is in welk kader geheime informatie gewisseld wordt, is het verstandig de geheimhouding met boeteclausule op te nemen in een overeenkomst (arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of een aparte geheimhoudingsovereenkomst /NDA).
Voor meer informatie:
Mr M.P. Poelman
poelman@westpointadvocaten.nl