menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (1) Inwerkingtreding per 1 januari 2020.

In 6 blogs worden de belangrijkste wijzigingen beschreven. In deze eerste blog worden de belangrijkste wijzingen benoemd en in een algemeen kader geplaatst. De belangrijkste onderwerpen komen in de volgende blogs aan de orde.

Deze wet

  1. maakt de af te dragen WW-premie afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst.
  2. geeft meer rechten aan oproepkrachten (waaronder ook begrepen wordt werknemers die werken op grond van zogenaamde min-max contracten)
  3. verruimt de ketenregeling
  4. wijzigt de mogelijkheden voor proeftijd bij tijdelijke dienstverbanden.
  5. verandert de berekening van de transitievergoeding
  6. introduceert als ontslaggrond de combinatiegrond.

De wet verruimt enerzijds de flexibiliteit door de ketenregeling te verruimen en een langere proeftijd mogelijk te maken bij een tijdelijke overeenkomst van 2 jaar of langer, maar is toch hoofdzakelijk gericht op het bevorderen dat werkgevers meer arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan bieden met een vast aantal uren.

Dat bevorderen van het aangaan van overeenkomsten vooronbepaalde tijd voor een vast aantal uren heeft als achtergrond het geven van meer inkomenszekerheid voor oproepkrachten en het terugdringen van het beroep op de WW door zowel tijdelijke- als oproepkrachten.

Er komt een lage WW-premie indien er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is, voor zover die overeenkomst geen oproepovereenkomst (of min-maxcontract) is. Een hoge premie geldt indien er sprake is van een tijdelijke overeenkomst, indien er sprake is van een oproepovereenkomst of indien er sprake arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet schriftelijk is vastgelegd.

Aan oproepkrachten die langer dan een 12 maanden in dienst zijn zal een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren aangeboden moeten worden.

Voor werkgevers is er nu werk aan de winkel:

  1. Voor zover vaste krachten geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten hebben is het verstandig deze alsnog te sluiten.
  2. Indien er langer dan 12 maanden van een oproepkracht gebruik gemaakt wordt, zal er vanaf januari 2020 schriftelijk een aanbod voor een vast aantal uren gedaan moeten worden (zie de 2e blog).
  3. Indien er sprake is van een oproepverhouding zal de loonstrook daar van vanaf januari melding van moeten maken.

Voor meer informatie:

mr M.P. Poelman
poelman@westpointadvocaten.nl