menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wet arbeidsmarkt in balans (5): De transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij opzegging door de werknemer, ontbinding op verzoek van de werkgever, bij het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband op initiatief van de werkgever, dan wel indien de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever eindigt c.q. niet wordt voortgezet.

In de huidige wet heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van langer dan 2 jaar. Vanaf 1 januari wordt de transitievergoeding opgebouwd vanaf dag 1 van het dienstverband en geldt niet langer de opbouw per vol half dienstjaar, maar per dag.

De huidige opbouw is:
De eerste 10 jaar 1/6e maandsalaris per half dienstjaar en vervolgens 1/4e maandsalaris per half dienstjaar. Voor werknemers van 50 jaar en ouder met meer dan 10 jaar dienstverband geldt nu een opbouw van een 1/2 maandsalaris per half dienstjaar.

De wettelijke bepaling m.b.t. de 50-plussers is altijd al een tijdelijke wet geweest die per 1 januari 2020 zou vervallen. Door de WAB vervalt ook de hogere opbouw na 10 jaar dienstverband.
De wet bepaalt met de opbouw vanaf 1 januari 2020 dat deze 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar bedraagt en een evenredig deel er van indien een dienstverband korter dan 1 jaar heeft geduurd.

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten begint per de 1e van een maand en eindigt per de laatste dag van een maand. De transitievergoeding komt dan dus neer op 1/36e maandsalaris per gewerkte dienstmaand. (1/3e maandsalaris per jaar, dus 1/36e per maand).

De oude opbouw blijft gelden indien een ontslagvergunning is aangevraagd of ontbinding is verzocht voor 1 januari 2020.

Voor meer informatie:

mr M.P. Poelman
poelman@westpointadvocaten.nl