menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wet arbeidsmarkt in balans (4) Overeenkomsten voor bepaalde tijd.

De ketenregeling wordt verruimd. (Maar de werkgever gaat hogere WW-premies betalen bij tijdelijke dienstverbanden; zie blog 2). Langere proeftijd bij tijdelijk dienstverband van 2 jaar of langer.

Ketenregeling
Bij de invoering in 1999 van de Wet flexibiliteit en zekerheid gold dat er sprake was een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgden en in het totaal langer dan 3 jaar geduurd had. De Wet Werk en zekerheid had dit beperkt tot 2 jaar. De wet arbeidsmarkt in balans brengt het weer terug naar 3 jaar.

Verder wordt bepaald dat de ketenregeling ook van toepassing is indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geëindigd is tijdens de proeftijd en volgt op dan wel wordt voorafgegaan door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Proeftijd
In tijdelijke overeenkomsten  van een half jaar of korter mag geen proeftijd overeengekomen worden.
Een proeftijd van 1 maand mag overeengekomen worden in tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een duur van langer dan 6 maanden.
Nieuw is dat een proeftijd van 2 maanden mag overeengekomen worden in een tijdelijke overeenkomst van 2 jaar of langer.

Verder bepaalt de wet met ingang van 1 januari 2020 dat een proeftijd in een opvolgende arbeidsovereenkomst niet is toegestaan, tenzij de opvolgende overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de volgende arbeidsovereenkomst. Dit is niets nieuws omdat dit al gold op grond van jurisprudentie.

Voor een proeftijd blijft gelden dat de schriftelijke overeengekomen moet zijn en voor de werkgever en werknemer even lang moet zijn.

Voor meer informatie:

mr M.P. Poelman
poelman@westpointadvocaten.nl