menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Vaderschapsverlof (partnerverlof)

De Eerste Kamer heeft de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen. (Hoe lang is over die naam nagedacht.) Het wetsvoorstel betreft met name aanpassing van de Wet arbeid en zorg.
Een werknemer krijgt op grond van deze wet in de 4 weken nadat zijn partner bevallen is recht 1 werkweek (1 maal de arbeidsduur per week) betaald geboorteverlof. De werkgever dient het loon volledig door te betalen. De bedoeling is dat dit op 1 januari 2019 in gaat. Het betreft een uitbreiding van het huidig aantal van 2 dagen geboorteverlof.

Daarnaast kan die werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen gedurende maximaal 5 werkweken in de zes maanden na de geboorte. Tijdens dat aanvullend verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn loon (met als maximum 70% van het maximum dagloon). De bedoeling is dat dit op 1 juli 2020 in gaat.

Voor meer informatie:
Mr M.P. Poelman, specialist arbeidsrecht
poelman@westpointadvocaten.nl