menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Trouwen? Ondernemers let op!

Wetswijziging.
Per 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht en wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dat houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt.

Ondernemers.
Ook voor ondernemers brengt de nieuwe wet grote veranderingen met zich mee.

a. Wanneer één van beide aanstaande echtgenoten voor het huwelijk al een onderneming drijft of aandelen bezit in een BV, dan blijft deze onderneming volgens het nieuwe stelsel behoren tot het privévermogen van de betreffende ondernemer.
b. Wanneer een partner meewerkt in het bedrijf van de ander is er onder het nieuwe recht een speciale regeling opgenomen. In dat geval heeft de gemeenschap van goederen recht op een “redelijke vergoeding” voor de kennis, vaardigheden en arbeid van de meewerkende echtgenoot, een soort loon dus. Omdat het niet gebruikelijk zal zijn deze vergoeding tijdens het huwelijk te betalen, zal de echtgenoot die eigenaar is van de onderneming deze “redelijke vergoeding” waarschijnlijk bij de echtscheiding in één keer moeten voldoen. De verwachting is dat er bij echtscheiding veel discussie zal ontstaan over wat een “redelijke vergoeding” is.
c. Een schuldeiser van het bedrijf kan zich op de gezamenlijke bezittingen verhalen.
d. De tijdens het huwelijk gerealiseerde winst die opgepot is en dus niet is uitgekeerd,  moet gedeeld worden bij een scheiding.
e. Een bedrijf dat tijdens het huwelijk wordt gestart, valt in de gemeenschap van goederen en moet bij scheiding worden gedeeld.

Zeker voor ondernemers en hun partners is het ook met de nieuwe wet aan te raden om huwelijkse voorwaarden te maken om problemen bij een eventuele echtscheiding te voorkomen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Mr Nelleke Boelhouwer
boelhouwer@westpointadvocaten.nl
013 5444545