menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Trouwen? Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

Heden.
Wanneer je vandaag de dag in het huwelijksbootje stapt, ben je automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Alles wat er aan goederen en schulden was, wordt automatisch gezamenlijk eigendom. Wil je dat niet, dan moet je huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Wetswijziging.
Per 1 januari 2018 wijzigt dit en wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dat houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt.

Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijksjaren blijven persoonlijk bezit.

Is een goed voor de huwelijkssluiting al eigendom van beide echtgenoten gezamenlijk, dan behoort dat goed wel tot de huwelijksgemeenschap, ongeacht de exacte eigendomsverhouding.

Schulden.
Schulden die ontstaan tijdens het huwelijk – en waarvoor een van de echtgenoten persoonlijk aansprakelijk is – vallen in de nieuwe regeling ook binnen de gezamenlijke aansprakelijkheid. Een schuldeiser van een van de echtgenoten kan de openstaande schuld verhalen op het gemeenschappelijke vermogen. Het persoonlijke vermogen van de andere echtgenoot blijft wel buiten schot.

Administratie.
Het nieuwe huwelijk vereist wel enige administratiediscipline. Wie bij een scheiding beweert dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn, zal dat moeten aantonen. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat die zaken in een eventuele rechtszaak worden gerekend tot het gemeenschappelijk vermogen dat wél tussen de ex-partners moet worden verdeeld.

Conclusie
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: trouwen is nog steeds even leuk, maar makkelijker wordt het niet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Mr Nelleke Boelhouwer
boelhouwer@westpointadvocaten.nl
013 5444545