menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Toegenomen risico’s bij het sluiten van een overeenkomst met een ZZP’er ?

Iemand kiest er voor als zelfstandige werkzaam te zijn, schrijft zich in bij de kamer van koophandel, vraagt een BTW-nummer en profileert zich uiteraard met een eigen website als ondernemer. Dat is dus een zelfstandige die geen beroep kan doen op bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke bescherming ?

Nou nee, dat is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval, met name wanneer die zelfstandige in wezen niet anders doet dan zijn arbeidskracht verhuren en de opdrachtgever het wat, wanneer en hoe bepaalt. Dat wat in de schriftelijke overeenkomst wordt afgesproken is bij de beoordeling niet doorslaggevend, minstens zo relevant is de wijze waarop vervolgens uitvoering gegeven wordt aan de overeenkomst.
Door de afschaffing van de VAR heeft de opdrachtgever geen zekerheid meer dat hij niet lastig gevallen wordt door de belastingdienst (inhouding loonheffing). Het risico dat de opdrachtnemer opeens een dienstverband claimde bestond altijd al en is wellicht groter geworden door de afschaffing van de VAR, omdat de ZZP’er, mede aan de hand van de door de belastingdienst ter beschikking gestelde modelovereenkomsten, bij bijvoorbeeld onverwachte gebeurtenissen (ziekte of opdracht wordt niet verlengd) zich af zal vragen of de rechtsverhouding wel een overeenkomst van opdracht is en niet gewoon een arbeidsovereenkomst.

Vragen? Stuur een e-mail aan mr Marc Poelman (poelman@westpointadvocaten.nl)