menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 
 

Tarieven

De helderheid die wij in onze advisering betrachten voeren wij ook door in onze tarief structuur. Daarom geven wij direct openheid over de hoogte van het uurtarief en de wijze waarop wij onze diensten aanbieden.

Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van door ons bestede tijd. Ons uurtarief varieert van € 150,00 (advocaat-stagiaire) tot € 275,00 (advocaat-partner) exclusief 5% kantoorkosten, 21% BTW en verschotten. Het tarief is onder meer afhankelijk van de behandelend advocaat en het belang van de zaak. Bedrijven, instellingen en overheden dienen rekening te houden met een uurtarief vanaf € 250,00 en natuurlijke personen met een uurtarief vanaf € 150,00 (advocaat-stagiaire), € 200,00 (advocaat-medewerker), € 225,00 (advocaat-seniormedewerker) of € 250,00 (advocaat-partner).


Afwijkende tarieven

Het is mogelijk dat op grond van factoren die de zaak en de cliënt kenmerken, afwijking naar boven of onder van de genoemde tarieven wordt afgesproken.
Op bovenvermelde uurtarieven kan een factor tussen 1 en 2 worden toegepast, afhankelijk van:

  • het financiële belang van de zaak;
  • de vereiste spoed;
  • het specialisme en de ervaring van de ingeschakelde advocaat.
  • In voorkomende gevallen behoort moderatie (korting) in verband met de omstandigheden die de cliënt of de zaak kenmerken tot de mogelijkheden, hetgeen dan overigens geheel onverplicht geschiedt.

Specificatie

Een specificatie van de bestede tijd wordt standaard bij iedere declaratie door middel van een lijst van bestede tijd inzichtelijk gemaakt. Wij verrichten onze werkzaamheden ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand, met name op het gebied van letselschade en het personen- en familierecht.


  • Vooraf duidelijke afspraken over tarieven
  • Standaard specificatie
  • Ook, na daartoe gemaakte afspraak, werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand