menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Partneralimentatie wordt in de toekomst minder aftrekbaar

De minister gaf 7 december 2017 duidelijkheid over de aftrekbaarheid van partneralimentatie in de toekomst. Aftrekposten, waaronder partneralimentatie, zijn momenteel aftrekbaar tegen het marginale tarief en in de toekomst tegen een lager tarief van 36,95%.

Op de vraag wat de aftrekbeperking betekent voor de nettolasten voor mensen die alimentatie betalen heeft de minister het volgende antwoord:

“De grootte van het effect van de aftrekbeperking op de nettolasten van mensen die partneralimentatie betalen hangt af van het inkomen van de belastingplichtige en de hoogte van de partneralimentatie. De maatregel heeft alleen effect op  belastingplichtigen met een inkomen hoger dan circa € 68.500. Door deze maatregel kan circa 1/3 van de groep van belastingplichtigen die partneralimentatie betalen deze niet meer tegen hun marginale tarief aftrekken.
Deze belastingplichtigen hebben in 2021 een lager belastingvoordeel van 6,55% van het betaalde alimentatie bedrag (in 2023 is dat 12,55%). Tegenover het beperktere voordeel van de aftrek van partneralimentatie staat dat deze belastingplichtigen profiteren van de aanpassingen in de IB-tarieven.”

Een groot aantal verzoeken tot wijziging partneralimentatie vanwege een wijziging in de draagkracht van de alimentatieplichtige zal het gevolg zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/07/antwoorden-kamervragen-startnota

Voor meer informatie omtrent wijziging partneralimentatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

mr Nelleke Boelhouwer
boelhouwer@westpointadvocaten.nl
0135444545