menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Overbruggingsregeling transitievergoeding (voor kleine ondernemers) versoepeld. Bovengenoemde regeling, die alleen nog dit jaar geldig is, is per 1 januari 2019 versoepeld. Alleen kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) kunnen een beroep doen op deze regeling indien een ontslag plaats vindt vanwege de slechte financiële positie van de onderneming. Een succesvol beroep op deze regeling betekent dat voor de berekening van de transitievergoeding alleen de dienstjaren vanaf 1 mei 2013 meetellen.

Bij langdurige dienstverbanden valt dan de transitievergoeding aanzienlijk lager uit. De versoepeling betreft: 1. Niet langer geldt de eis dat in elk van de 3 boekjaren voorafgaand aan het jaar van het ontslag verlies geleden moet zijn. De eis is nu dat er gemiddeld over die jaren verlies geleden is. 2. Niet langer geldt als eis dat het boekjaar voorafgaand aan het ontslag afgesloten is met een negatief eigen vermogen. De eis is nu dat het eigen vermogen maximaal 15% bedraagt van het totale vermogen van de onderneming. De derde eis is ongewijzigd gebleven: aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het ontslag was de waarde van de vlottende activa kleiner dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar. Het inkrimpen of het staken van ondernemersactiviteiten vanwege de slechte financiële situatie kan een kleine onderneming dus beter in 2019 doen dan later. De regeling is van toepassingen op opzeggingen die in 2019 plaatsvinden; de einddatum van de arbeidsovereenkomst kan in 2020 liggen.

Voor meer informatie: Mr M.P. Poelman, specialist arbeidsrecht poelman@westpointadvocaten.nl