menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Kinderalimentatie en de alleenstaande ouderkop

De wetgever heeft in de loop der jaren diverse regelingen getroffen om ouders tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden aan de verzorging en opvoeding van kinderen. Tot die regelingen behoort sinds 1 januari 2008 het kindgebonden budget. Alleenstaande ouders met kinderen konden tot 1 januari 2015 daarnaast aanspraak maken op een extra heffingskorting: de alleenstaande ouderkorting.

De alleenstaande ouderkop vervangt vanaf 1 januari 2015 de alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting.

De Expertgroep Alimentatienormen heeft begin 2015 aanbevolen om het kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van het kind. De aanbeveling van de Expertgroep kan ertoe leiden dat de, voor de berekening van de alimentatie vast te stellen, behoefte van het kind sterk vermindert, met als gevolg een verlaging van de te betalen kinderalimentatie.

Met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop heeft de overheid de bedoeling gehad om de verzorgende ouder  inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind of kinderen te voorzien. Deze tegemoetkomingen verhogen dan ook de draagkracht van die ouder. De tegemoetkomingen verminderen de behoefte van het kind niet.

De Hoge Raad heeft in oktober 2015 antwoord gegeven op de vraag hoe bij de vaststelling van kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015 met de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget moet worden omgegaan.  Bij de vaststelling van de door de ouders te betalen kinderalimentatie dienen het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Bovenstaande wijzigingen zijn wellicht reden om opnieuw naar de berekening van de door u te betalen kinderalimentatie te laten kijken. Graag zijn wij u hiermee van dienst.