menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Kan een werknemer rechten ontlenen aan een werkgeversverklaring

Werkgevers verkeren vaak in dubio wanneer ze een werkgeversverklaring dienen te ondertekenen in het kader van een hypotheekaanvraag van een werknemer, met name bij werknemers die een dienstverband voor bepaalde tijd hebben. Op de model werkgeversverklaring staat immers de vraag of bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden de overeenkomst voor bepaalde tijd omgezet wordt in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Kruist de werkgever “nee” aan dan krijgt de werknemer vermoedelijk geen hypothecaire lening en  ontstaat er een discussie met de werknemer. Kruist de werkgever “ja” aan ontstaat er een discussie indien de tijdelijke overeenkomst niet verlengd wordt of niet omgezet wordt in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe zit het juridisch ?
Volgens diverse rechters leidt die werkgeversverklaring met “ja” als antwoord niet tot verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of tot omzetting in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De redenering is dat de werkgeversverklaring niet bedoeld is om de onderlinge rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer vast te leggen. De verklaring is alleen bedoelt te gelden ten opzichte van de hypotheekmaatschappij/bank.

Er moet dus daadwerkelijk een afspraak tussen werkgever en werknemer dat er verlengd of omgezet wordt.
Om elk misverstand uit te sluiten kan een scan van de werkgeversverklaring aan de werknemer gemaild worden met als begeleidende tekst:

Om misverstanden te voorkomen:
Deze werkgeversverklaring is een verklaring aan de bank. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen ten aanzien van verlenging van je arbeidsovereenkomst, of omzetting in onbepaalde tijd. Over dit laatste wordt t.z.t. beslist.”

Voor nadere informatie:
Gerritse Poelman advocaten
Mr M.P. Poelman, specialist arbeidsrecht
poelman@westpointadvocaten.nl