menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Hoge Raad verduidelijkt hoger beroepstermijn

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u in veel gevallen hoger beroep instellen. Voor veel mensen is echter onduidelijk wanneer de hoger beroepstermijn begint te lopen. Is dat op de dag van de uitspraak van de rechtbank of pas de dag erna?

Op 1 september 2017 heeft de hoogste rechtsinstantie die Nederland kent (de Hoge Raad) duidelijkheid geschept. (vindplaats via rechtspraak.nl: ECLI:NL:HR:2017:2225)

Voor het instellen van hoger beroep staan steeds drie volle maanden ter beschikking, een en ander afgezien van de werking van de Algemene termijnenwet. Indien de uitspraak is gedaan op 30 april, dient het hoger beroep uiterlijk op 30 juli te worden ingesteld (met andere woorden: de termijn verstrijkt op 30 juli aan het einde van de dag). Indien de uitspraak is gedaan op 30 september, verstrijkt de termijn aan het einde van 30 december.

De wettelijke grondslag voor verzoekschriftprocedures is te vinden in artikel 358 lid 2 Rv. Dit artikel bepaalt, voor zover hier van belang, dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden “te rekenen van de dag van de uitspraak”. Een daarmee overeenstemmende formulering voor dagvaardingsprocedures is te vinden in de artikelen 339 lid 1 Rv.

De hiervoor genoemde bepalingen moeten zo gelezen worden dat het hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de dag waarop de uitspraak is gedaan. Dit betekent dat de termijn begint te lopen met ingang van de dag volgende op die waarop de uitspraak is gedaan (zie ook ECLI:NL:HR:2011:BP6999).

Met deze regel is beoogd tot uitdrukking te brengen dat de dag van de uitspraak zelf niet meetelt, met als gevolg dat de driemaandentermijn pas afloopt aan het einde van de daarmee overeenstemmende dag drie maanden later (en niet al is verstreken aan het begin van die dag).

Overigens gelden voor beroep in cassatie dezelfde regels. Dit blijkt uit de artikelen 402 lid 1 Rv en 426 lid 1 Rv.

Tenslotte: voor het instellen van hoger beroep en cassatie is steeds een advocaat benodigd.

Voor meer informatie:
Gerritse Poelman advocaten
mr. Diane Smeulders-Martens
(martens@westpointadvocaten.nl)