menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

De ex-werkgever die een negatieve referentie afgeeft.

Het afgeven van een getuigschrift is wettelijk verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Daar moet in ieder geval in staan: het soort werk dat de werknemer verricht heeft, de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst  en de arbeidsduur. Indien de werknemer daarom verzoekt moet daar aan toegevoegd worden de wijze waarop de werknemer zijn functie heeft vervuld, de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd en, indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, de redenen voor de beëindiging.

Het geven van een referentie voor ex-werknemer is wettelijk niet geregeld en is ook niet verplicht. Maar wat als de werkgever als referent wordt opgegeven en vervolgens negatieve informatie verstrekt ?
Onlangs werd een ex-werkgever (tevergeefs) aangesproken op grond van het verstrekken van negatieve informatie als referent als gevolg waarvan een ex-werknemer een nieuwe baan misliep. Uit het betreffende arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn de volgende richtlijnen te halen:
1. Indien een ex-werknemer een ex-werkgever als referent aanwijst  geeft hij toestemming aan die ex-werkgever om informatie te verschaffen over zijn persoon en functioneren.

2. Indien de ex-werknemer niet wenst dat bepaalde informatie gegeven wordt, zal hij dat specifiek moeten meedelen aan zijn ex-werkgever. Die ex-werkgever kan dan vervolgens bepalen of hij nog wel als referent op wil treden.

3. De referent dient wel een correct beeld te schetsen. Volgens het hof dient daarbij zoveel mogelijk voor het functioneren relevante informatie verschaft te worden, ook indien het negatieve informatie betreft. Wat relevant is zal onder meer afhankelijk zijn van de inhoud van de door de potentiele werkgever gestelde vragen, de ernst van bepaalde gedragingen (bij wangedrag), de aard van de functie, de betrokken belangen van derden, tijdsverloop sinds bepaalde negatieve zaken zijn voorgevallen etc..

Van belang voor de ex-werkgever is dat hij wel nagaat of hij ook door de ex-werknemer als referent is opgegeven. Een potentiële werkgever kan immers ook aan de hand van een CV contact zoeken zonder dat de ex-werknemer de ex-werkgever als referent heeft opgegeven. Voor de ex-werkgever is het aan te raden om geen informatie te verschaffen indien er geen afspraak of verzoek is om als referent op te treden.
Verder is het een kwestie van gezond verstand gebruiken. Is een incident van 3 jaar geleden werkelijk relevant voor de functie indien het niet ernstig genoeg was voor een beëindiging van het dienstverband ? Zijn privé gedragingen relevant voor de functie ? Meestal niet, soms wel.
Voor de ex-werknemer is het aan te raden om niet zonder overleg een ex-werkgever op te geven als referent. Niet alleen de bereidheid om een referentie te geven moet besproken worden, maar ook wat dan door de ex-werkgever gezegd zal worden en eventueel wat niet.

Voor meer informatie:

Gerritse Poelman advocaten
Mr M.P. Poelman, specialist arbeidsrecht
poelman@gpadvocaten.