menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

De Big Mac-index

Zoon van 19 jaar woont zonder zijn ouders in Hongarije en vraagt een bijdrage in de kosten van levensonderhoud aan zijn ouders van € 1.004,00 per maand.

De rechtbank zoekt voor de behoefte aansluiting bij het Nibud-studenten onderzoek 2017 (https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren). Dit onderzoek geeft naar het oordeel van de rechtbank een reëel beeld van wat redelijke uitgaven van studenten op kamers zijn. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een huurprijs van € 415,00 en van een bedrag van € 569,00 voor boodschappen, vervoer, ontspanning en sport, kleding, zorgverzekering en telefoon, derhalve van een totaal bedrag van € 984,00.

De rechtbank corrigeert dit bedrag vervolgens met de zogeheten Big Mac-index. Aan de hand van deze, door The Economist ontworpen, methode kan een indicatie worden verkregen van het verschil in prijspeil tussen de verschillende landen. De methode gaat ervan uit dat een Big Mac in elk land, afgezet tegen het aldaar geldend prijspeil, ongeveer even duur moet zijn, zodat er aan de hand van die vergelijking kan worden aangegeven wat de waarde (gezien vanuit de levensstandaard) van een Nederlands bedrag is als je dat in een ander land besteedt. Uit deze Bic Mac-index volgt dat het levenspeil in Hongarije ongeveer 60% bedraagt van het levenspeil in Nederland.

De rechtbank komt tot een door de ouders te betalen bijdrage van € 590,00 per maand.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:1642

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
mr Nelleke Boelhouwer
boelhouwer@westpointadvocaten.nl
0135444545