menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Indexering alimentatie 2023

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast, de zogenaamde indexering van alimentatie. De indexering van de kinder- en partneralimentatie is per 1 januari 2023 3,4%. Als alimentatiebetaler dient u dus de bedragen per 1 januari 2023 met 3,4% te verhogen. Met vriendelijke groet, Westpoint advocaten – […]

» lees meer

Het recht op omgang van grootouders met kleinkinderen (nieuw wetsvoorstel)

Als ouders uit elkaar gaan verandert er in de regel een hoop. Niet alleen voor de scheidende ouders zelf, maar vooral ook voor hun (minderjarige) kinderen. Wat vaak vergeten wordt, is dat ook de opa’s en oma’s van deze kinderen vaak veel last hebben van zo’n scheiding. Vaak mogen zij tijdens de relatie te pas […]

» lees meer

Wie is mijn vader?

Het belang om te weten van wie je afstamt en ‘te weten bij wie je hoort’ is zwaarwegend. Maar wacht niet te lang!
In deze zaak is de man (Y) 51 jaar. Hij weet al 40 jaar dat X zijn biologische vader is, zonder twijfel. X ontkent dat. Y verwacht niets van X en wil niets van hem. Hij wil wel middels een DNA-test aantonen, dat hij gelijk heeft en niet liegt.

» lees meer

Geboorteverlof voor vaders

Omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over “vaders”; het gaat echter om werknemers van wie de partner een kind gekregen heeft. Sinds 1 januari 2019 hebben vaders recht op (betaald) geboorteverlof direct na de geboorte van zijn kind. Vanaf 1 juli 2020 is dat met 5 weken uitgebreid. Die 5 weken kunnen opgenomen worden binnen […]

» lees meer

Cijfers over echtscheiding van het CBS 14 juni 2019

Wist u dat? 1. Stellen die op jonge leeftijd gaan samenwonen, vaker uit elkaar gaan. Van de stellen waarvan de vrouw bij het begin van de samenwoonrelatie 18 tot 20 jaar was, was 49 procent na twaalf jaar uit elkaar. 2. Samenwoners (gehuwd en ongehuwd) met een klein leeftijdsverschil een grotere kans hebben om bij […]

» lees meer

Wijziging van de duur en de fiscale aftrek van partneralimentatie.

Op dinsdag 11 juni 2019 zal de samenstelling van de Eerste Kamer wijzigen. Op de valreep is op 14 mei j.l. het wetsvoorstel wijziging partneralimentatie behandeld en gisteren op 21 mei jl. is over dit voorstel gestemd. Het wetsvoorstel is aangenomen en de wet zal op 1 januari 2020 in werking treden. Volgens de nieuwe […]

» lees meer

Vaderschapsverlof (partnerverlof)

De Eerste Kamer heeft de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen. (Hoe lang is over die naam nagedacht.) Het wetsvoorstel betreft met name aanpassing van de Wet arbeid en zorg. Een werknemer krijgt op grond van deze wet in de 4 weken nadat zijn partner bevallen is recht 1 werkweek (1 maal de arbeidsduur per […]

» lees meer

Indexering alimentatie 2019

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast, de zogenaamde indexering van alimentatie. De indexering van de kinder- en partneralimentatie is per 1 januari 2019 2%. Als alimentatiebetaler dient u dus de bedragen per 1 januari 2019 met 2% te verhogen. Met vriendelijke groet, Gerritse Poelman Advocaten […]

» lees meer

Wat kan ik doen als ik mijn kind niet mee mag nemen?

Helaas komt het vaak voor dat (gescheiden) ouders ruzie maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Als het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken en vast te leggen in een ouderschapsplan, zal – op verzoek van (een van) de ouders – de rechter de knoop moeten doorhakken en een zorgregeling […]

» lees meer

De uitleg van de rechter aan een 14-jarige in een verschrikkelijke echtscheiding

Ouders zijn in 2012 gescheiden en strijden nog steeds over de kinderen. Vader heeft een verzoek ingediend inhoudende dat de oudste zoon van 14 jaar bij hem zijn hoofdverblijf zal gaan hebben. De zoon woont nu, met zijn broertje van 11 jaar, bij moeder. De rechtbank constateert op basis van de inhoud van de stukken […]

» lees meer