menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

WHOA of Faillissement?

De economische vooruitzichten zijn volgens velen somber. De oorlog in de Oekraïne maar ook Covid zijn daarbij van negatieve invloed. Voor ondernemingen geldt dit in het bijzonder. Zakelijk bezien dienen ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van steunmaatregelen in verband met Covid, de ontvangen gelden in de nabije toekomst terug te betalen. Daarbij kan worden gedacht […]

» lees meer

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. Paul Gerritse bespreekt wat deze wet inhoudt.

In het kort Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben […]

» lees meer

Faillissementsprocedure na 130 jaar gemoderniseerd

De Wet modernisering faillissementsprocedure is door de Eerste Kamer aangenomen. Faillissementsprocedures dienen sneller en met minder kosten afgewikkeld te worden, waardoor opbrengsten voor schuldeisers worden verhoogd.

» lees meer

Pre-pack afgewezen door Europees hof van Justitie

De rechten van werknemers worden beschermd bij een overgang van een (deel van een) onderneming: alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst gaan van rechtswege over wanneer een onderneming of een deel er van overgedragen wordt door een activa-transactie. Dit geldt (in Nederland) niet in faillissement. Enkele jaren geleden kwam de pre-pack in zwang en de […]

» lees meer