menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 
 

Burenrecht

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen of (laten) beslechten van geschillen op het gebied van burenrecht. Denk daarbij aan overlast situaties, conflicten over erfgrenzen of erfdienstbaarheden.

Erfdienstbaarheden

Bij geschillen over de grenzen van uw eigendom of de grenzen van een door u te verwerven eigendom kunnen wij (tevoren) adviseren. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, verlenen wij u in een gerechtelijke procedure deskundige bijstand.