menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Behoeftigheid van jongmeerderjarigen is niet relevant voor onderhoudsplicht ouders

Ouders zijn niet alleen onderhoudsplichtig voor hun minderjarige kinderen, maar ook voor hun jongmeerderjarige kinderen van 18 tot 21 jaar. De kinderalimentatie, ook wel een bijdrage in de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen genoemd, gaat over in een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.

Anders dan bij partneralimentatie, speelt de behoeftigheid (dat wil zeggen: de vraag of de onderhoudsgerechtigde in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien) geen rol bij kinderalimentatie en alimentatie ten behoeve van een jongmeerderjarige. Het feit dat een jongmeerderjarig kind een baan heeft, betekent dus niet per definitie dat de onderhoudsverplichting van de ouders eindigt.

De Hoge Raad heeft dit in zijn uitspraak van 30 september 2016 (bekend onder kenmerk (ECLI:NL:HR:2016:2234) bevestigd. Hij overwoog hiertoe dat ouders onderhoudsplichtig zijn jegens hun kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, ook als die kinderen in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien, bijvoorbeeld door te werken. De hoogte van het eigen inkomen van de jongmeerderjarige speelt bij deze beoordeling wel een rol.

Aldus zal steeds per geval moeten worden beoordeeld of een jongmeerderjarige nog behoefte heeft aan een bijdrage van zijn of haar ouders en zo ja, hoe hoog deze bijdrage moet zijn.

Voor meer informatie:

Gerritse Poelman advocaten
mr Diane Smeulders-Martens
martens@westpointadvocaten.nl